Defka Assen 2010

De zin van het leven is niet altijd even duidelijk.

Vaak zijn processen veel interessanter en uitdagender dan doelen.

De eentonigheid van het bestaan wordt gesymboliseerd door het zinloze trekken en duwen, de monotone altijd maar doorgaande beweging die ons nergens brengt, de eeuwigdurende beweging van alle dag om het bestaan in stand te houden.