Exposities

Ik zie de mens als een façade, wat je ziet is wat er niet is. De mens heeft geleerd, door zijn intellectuele ontwikkeling, om te doen en te zijn wat er gezien het tijdsbeeld van hem verwacht wordt. De werkelijkheid is dat het oerinstinct regeert. De mens zal van nature gedreven worden door dit instinct, maar het sociaal aanvaardbaar verpakken. Hoe nu om te gaan met dit dilemma is de vraag die ik mijzelf stel: Fokken we het oerinstinct eruit of nemen we afscheid van het begrip beschaving.

Bekijk mijn werken en exposities, interpreteer het zoals je zelf wilt, ga de dialoog aan. Ik wil graag filosoferen over het existentialisme, het bestaan in het hier en nu.

Schilderen, installaties, film, muziek & zang zijn vormen waarin ik met de wereld communiceer en de wereld met mij, dit door mijn sterk ontwikkelde registratievermogen en oog voor detail.

Kijk verder voor een overzicht van mijn exposities en verbaas u.